Hỗ trợ bộ mẫu thiết kế sản phẩm thủ công dấu ấn Di sản Quảng Nam

LÊ HIỀN |

Văn phòng UNESCO Hà Nội vừa in các bộ thiết kế mẫu mới gồm đèn lồng, đồ trang sức bằng gốm và mộc để nhân rộng sản phẩm thủ công “Dấu ấn Di sản Quảng Nam” cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại Hội An.

Dựa trên tính năng, giá thành và sức tiêu thụ trên thị trường, các cơ sở sản xuất sẽ sử dụng mẫu thiết kế để tạo nguồn hàng phù hợp, đáp ứng nhu cầu đặt mua làm quà lưu niệm của người tiêu dùng. Được biết, sau gần 2 năm thực hiện, dự án “Phát triển sản phẩm thủ công dấu ấn di sản Quảng Nam” đã hỗ trợ cho 7 cơ sở sản xuất tại Hội An tham gia chế tác 3 nhóm sản phẩm mộc, gốm, đèn lồng với khoảng 30 bộ sản phẩm (theo thiết kế mẫu).

LÊ HIỀN