Hỗ trợ hơn 512 triệu đồng mua giống sản xuất vụ đông xuân

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa quyết định hỗ trợ hơn 512 triệu đồng giúp nông dân vùng khó khăn trong huyện mua giống cây trồng sản xuất vụ đông xuân 2013 - 2014.

Theo đó, nguồn kinh phí này sẽ giúp nông dân mua 26.000kg giống lúa chất lượng nguyên chủng các loại, 506kg giống bắp, 2.000kg giống đậu phụng và 372kg giống đậu xanh để sản xuất vụ đông xuân đúng lịch thời vụ.

VĂN PHIN