Hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc cho hộ chăn nuôi

N.BẢO |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 50/2014/QĐ-TTg quy định một số chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi về phối giống nhân tạo gia súc, con giống vật nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường. Đối tượng được hưởng chính sách là các hộ trực tiếp chăn nuôi lợn, trâu, bò, gia cầm (gọi chung là hộ chăn nuôi), trừ hộ chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp và người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc.

Theo đó, hàng năm, Nhà nước hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với lợn, trâu, bò… nếu hộ chăn nuôi đáp ứng điều kiện: chăn nuôi từ 10 con lợn nái hoặc từ 10 con trâu, bò sinh sản trở xuống, có nhu cầu, làm đơn đăng ký và được UBND cấp xã xác nhận; sử dụng loại tinh theo yêu cầu của địa phương (loại tinh đảm bảo có nhãn mác rõ ràng và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp hướng dẫn của Bộ NN&PTNT).

Hộ chăn nuôi còn được hỗ trợ mua lợn, trâu, bò đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị. Cụ thể, hỗ trợ một lần đến 50% giá trị con giống lợn, trâu, bò đực cho các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để thực hiện phối giống dịch vụ. Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị gà, vịt giống bố mẹ hậu bị. Mức hỗ trợ bình quân đối với gà, vịt giống không quá 50.000 đồng/con; mỗi hộ được hỗ trợ mua không quá 200 con gà hoặc 200 con vịt giống bố mẹ hậu bị. Về xử lý chất thải chăn nuôi, các hộ sẽ được hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi với mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/công trình/hộ. Được hỗ trợ một lần đến 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi, mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/hộ.

Về hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc, sẽ hỗ trợ một lần đến 100% kinh phí đào tạo, tập huấn cho các cá nhân về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc, mức hỗ trợ không quá 6 triệu đồng/người.

N.BẢO