Hỗ trợ tiền thuê lại đất cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc

LINH CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa đồng ý cho Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc) tạm ứng 2 tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê lại đất đã có kết cấu hạ tầng theo cơ chế ưu đãi đầu tư của tỉnh cho các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc đã được UBND tỉnh cấp phép ưu đãi đầu tư trước ngày 31.12.2005.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và lập thủ tục để hoàn trả tạm ứng ngân sách khi được bố trí nguồn theo quy định. Đồng thời thông báo cho các doanh nghiệp đầu tư tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc được hỗ trợ tiền thuê lại đất đã có kết cấu hạ tầng theo quy định.

LINH CHI