Hoàn thành công trình xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Thăng Bình

LAN LY |

Sáng 21.10, Sở TN-MT tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình thu gom xử ý nước thải và chất thải rắn Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình.

Công trình do Sở TN-MT làm chủ đầu tư, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và chuyển giao công nghệ môi trường Quảng Nam thi công với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng. Công trình gồm hệ thống thu gom nước thải, máy bơm, bể xử lý nước thải và khu vực tập kết xử lý chất thải rắn. Công trình có công suất xử lý nước thải tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình đạt 200m3/ngày đêm. Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình là cơ sở y tế tuyến huyện thứ hai sau Tiên Phước có công trình thu gom xử lý nước thải tại chỗ đạt tiêu chuẩn môi trường.

LAN LY