Hội An bình chọn sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu

ĐỖ HUẤN |

TP.Hội An đang tiến hành bình chọn sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) tiêu biểu cấp thành phố năm 2015 để đến ngày 20.8 hoàn tất việc lập hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh.

Các sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm đang được sản xuất tại các cơ sở CN-TTCN trên địa bàn thành phố, không phải là sản phẩm sao chép, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, đồng thời phải do chính cơ sở sản xuất đó tham gia bình chọn. Các cơ sở có thể đăng ký tham gia bình chọn nhiều sản phẩm. Các nhóm sản phẩm tham gia bình chọn gồm nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ như mộc điêu khắc, gốm, đèn lồng, thêu, các sản phẩm từ nguyên liệu cây ngô đồng đỏ Cù Lao Chàm...; nhóm các sản phầm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm như bánh in, sợi cao lầu, bánh tráng, tương ớt, rau hữu cơ...; nhóm các sản phẩm khác như đồ trang sức bằng vàng, bạc, mộc gia dụng...

Thông qua việc bình chọn nhằm khuyến khích, đầu tư phát triển các sản phẩm CN-TTCN tiêu biểu có chất lượng giá trị sử dụng cao, có khả năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu, hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển CN-TTCN nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

ĐỖ HUẤN