Hội An đón hơn 2 triệu lượt khách

    QUỐC HẢI |

Báo cáo sơ bộ của UBND TP.Hội An cho biết, năm nay thành phố đón hơn 2,1 triệu lượt khách đến tham quan lưu trú, tăng hơn 22%; trong đó có gần 1,5 triệu lượt khách tham quan, tăng hơn 20%, khách lưu trú gần 880 nghìn lượt, tăng gần 10%, riêng khách tham quan Cù Lao Chàm 372 nghìn lượt, tăng hơn 60% so với năm ngoái.

Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế về văn hóa, sinh thái để phát triển kinh tế du lịch; tiếp tục ưu tiên đầu tư cho các vùng nông thôn, ven biển và hải đảo để mở rộng không gian phát triển du lịch. Chủ trương phát triển loại hình biệt thự du lịch, homestay ở khu vực vùng ven đạt hiệu quả, đến nay thành phố đã cho phép 186 trường hợp. Cùng với mạng lưới cơ sở lưu trú, thành phố đã tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đã có, đồng thời nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm du lịch, hình thành các điểm đến mới gắn với các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của nhân dân như làng du lịch An Mỹ - Cẩm Châu, Vạn Lăng – Cẩm Thanh, An Bàng - Cẩm An…

    QUỐC HẢI