Hội An: Hơn 37 tỷ đồng vốn ưu đãi phát triển kinh tế hộ

CHÂU TẤN |

(QNO) - Ông Phan Văn Liêu- Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hội An cho biết, các cấp Hội Nông dân 13 xã, phường trên địa bàn thành phố đã tín chấp hơn 37,2 tỷ đồng để 22 ngàn hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế hộ. Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP.Hội An phối hợp với ngành chức năng tổ chức 150 đợt tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học, kỹ thuật cho nông dân; hướng dẫn xây dựng hình thức kinh tế hợp tác, mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP... giúp nhiều hộ nông dân đủ kiến thức tự tin làm giàu.

Từ năm 2010 - 2013, TP.Hội An có gần 11.490 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, 533 hộ đạt danh hiệu nông dân giỏi cấp tỉnh và 37 hộ đạt danh hiệu cấp trung ương. Nhiều hộ kinh doanh đạt mức doanh thu từ 5 - 10 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, những hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ 300 hộ nghèo mượn vốn không lấy lãi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây con giống vươn lên thoát nghèo bền vững.

CHÂU TẤN