Hội An: Hướng đến xây dựng nền nông nghiệp sinh thái

LÊ HIỀN |

Thành ủy Hội An vừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Năm năm qua, Ban Chỉ đạo Đề án 61 TP.Hội An đã chỉ đạo các xã phường nâng cao trách nhiệm cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể liên quan tạo điều kiện cho hội nông dân tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, hội nông dân các cấp đã thực hiện hiệu quả các phong trào lớn như xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh giỏi… Nông dân toàn thành phố đã đóng góp hàng nghìn ngày công và hiến đất xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng địa phương, lắp đặt hơn 100 bi thu gom rác thải, giúp đỡ gần 40 hộ hội viên thoát nghèo…

LÊ HIỀN