Hội An mở rộng đối lượng kinh doanh lưu trú theo mô hình biệt thự

QUỐC HẢI |

Theo UBND TP.Hội An, đến thời điểm này thành phố đã tiếp nhận gần 200 hồ sơ xin phép đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú. Vì thế, thành phố tạm thời ngừng giải quyết, trả lời đơn xin kinh doanh dịch vụ này ngoại trừ các trường hợp xin đầu tư biệt thự du lịch nhà vườn có diện tích đất trên 1.000m2 và các trường hợp được khuyến khích tại các xã Tân Hiệp, Cẩm Kim... Để giải quyết nhu cầu đầu tư kinh doanh du lịch của các cá nhân tại các địa phương khác, UBND thành phố thống nhất mở rộng đối tượng cho phép đầu tư kinh doanh lưu trú theo mô hình biệt thự du lịch nhà vườn đối với khu đất có diện tích 1.000m2 trở lên. Theo đó, điều chỉnh điều kiện chủ đầu tư kinh doanh là các cá nhân trong và ngoài thành phố có nhu cầu đầu tư và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định đối với mô hình biệt thực nhà vườn, thay cho quy định trước đây là người dân Hội An có hộ khẩu thường trú và hiện sinh sống tại thửa đất xin đầu tư.

QUỐC HẢI