Hội An: Tạm ngừng số lượng phương tiện vận chuyển tuyến Hội An - Cù Lao Chàm tại cảng du lịch Cửa Đại

QUỐC HẢI |

Nhằm đảm bảo mật độ đậu đỗ, hiệu quả sử dụng các phương tiện vận chuyển tuyến Hội An - Cù Lao Chàm tại cảng du lịch Cửa Đại, UBND TP.Hội An vừa có thông báo tạm ngừng gia tăng số lượng phương tiện vận chuyển tuyến đường thủy này.

Theo thống kê của ngành du lịch, hiện có 38 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển tuyến Hội An - Cù Lao Chàm với 100 phương tiện, trong đó có 90 ca nô và 10 tàu gỗ. Việc gia tăng nhanh về số lượng phương tiện vận chuyển gây quá tải về diện tích mặt nước dành cho việc đậu đỗ, ảnh hưởng đến lưu thông của tàu thuyền và an toàn giao thông đường thủy. UBND thành phố sẽ xem xét, cho phép gia tăng số lượng phương tiện sau khi xây dựng hoàn thiện quy hoạch mạng lưới phát triển phương tiện tuyến đường thủy này.

QUỐC HẢI