Hội An: Xử phạt 812 triệu đồng trên lĩnh vực bảo vệ môi trường

QUỐC HẢI |

Trong hơn một tháng qua, Đoàn kiểm tra liên ngành trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường của Hội An đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại 99 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 18 doanh nghiệp vi phạm theo Nghị định 179 năm 2013 của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, trình UBND thành phố xử phạt 812 triệu đồng, trong đó doanh nghiệp bị xử phạt cao nhất là 100 triệu đồng.

QUỐC HẢI