Hội thảo mô hình trồng rong nho thương phẩm trong ao nuôi tôm

VĂN PHIN |

Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành vừa phối họp với Viện Nghiên cứu thủy sản III Nha Trang tổ chức hội thảo mô hình trồng rong nho thương phẩm trong ao nuôi tôm. Mô hình do ông Nguyễn Đức Xuyên (thôn Bình Trung, xã Tam Hải) thực hiện trên 1.000m2 hồ nuôi tôm bỏ hoang.

Từ nguồn giống tự ươm trong ao xi măng được 4,2 tạ giống rong nho, ông Xuyện lấy thêm từ Nha Trang 7 tạ  giống và thả nuôi trong ao nuôi có độ mặn 25‰. Hồ nuôi được ông Xuyện che bạt và thay nước thường xuyên. Qua 3 tháng nuôi, ông Xuyên đã thu hơn 3 tạ rong nho, sau khi sơ chế, ông Xuyên bán với giá 60 ngàn đồng/kg. Các ý kiến tại hội thảo cho thấy, rong nho dễ trồng, phù hợp với một số vùng ven sông Trường Giang thuộc huyện Núi Thành – nơi có nhiều hồ tôm bỏ hoang. Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành đang hoàn chỉnh đề tài này để nhân rộng ra địa bàn huyện.

VĂN PHIN