Hơn 1.000 hộ nông dân nghèo được hỗ trợ vay vốn

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 19.1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016.

Trong năm 2015, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới. Nông dân toàn tỉnh đã đóng góp hàng tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công để duy tu, bảo dưỡng, làm mới 755km đường giao thông. Công tác dồn điền đổi thửa gắn với giao thông nội đồng cũng được đẩy mạnh, qua đó đã nạo vét, tu bổ 578km kênh mương, sửa chữa 74 cầu cống… Trong năm vừa qua, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân được các cấp hội tiếp tục bổ sung, trong đó UBND tỉnh bổ sung thêm 2 tỷ đồng cho quỹ, các UBND cấp huyện bổ sung quỹ hơn 1,8 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp hơn 1,6 tỷ đồng… Qua đó, nâng tổng nguồn quỹ toàn tỉnh lên hơn 25 tỷ đồng, giải quyết cho 1.085 hộ vay đầu tư phát triển sản xuất.

NGUYỄN DƯƠNG