Hơn 1,1 tỷ đồng thực hiện các dự án quy hoạch

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa cấp hơn 1,15 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch. Trong đó, bổ sung kinh phí cho các sở, ngành 677 triệu đồng để triển khai thực hiện đối với các dự án mới.

Cụ thể, quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2014 - 2020 (Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư): 120 triệu đồng; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (Sở Thông tin - truyền thông làm chủ đầu tư): 232 triệu đồng;  chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Sở Xây dựng làm chủ đầu tư): 325 triệu đồng. Đồng thời, bổ sung hơn 473,5 triệu đồng cho UBND TP.Tam Kỳ để thanh toán hạng mục hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng địa đạo Kỳ Anh thuộc dự án quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử cách mạng địa đạo Kỳ Anh.

BẢO NGUYÊN