Hơn 134 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp

                                  T.LỘ |

(QNO) - Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp (KCN), hậu cần cảng Tam Hiệp (giai đoạn 1) thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo đó, quy mô Nhà máy xử lý nước thải có diện tích 1,8ha, được đầu tư xây dựng với hệ thống thu gom xử lý nước hoàn chỉnh, đồng bộ cho toàn KCN, có công suất xử lý đạt 4.800m3/ngày đêm. Tổng nguồn vốn đầu tư hơn 134 tỷ đồng. Nhà máy xử lý nước thải được triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 2015.

Được biết, KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp là một trong 5 KCN thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, hiện có 19 dự án được cấp phép đầu tư, tổng vốn đăng ký 517 triệu USD, trong đó có 12 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải sẽ đáp ứng nhu cầu các dự án sản xuất kinh doanh và đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường KCN.

                                                                                                   T.LỘ