Hơn 19 tỷ đồng nâng cấp hồ chứa nước An Long

LINH CHI |

UBND tỉnh vừa quyết định đầu tư hơn 19 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đầu mối hồ chứa nước An Long (xã Quế Phong, huyện Quế Sơn) nhằm phòng chống thiên tai và hạn chế lũ vùng hạ lưu.

Dự án do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, được thực hiện trong 2 năm (2013 - 2014). UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

LINH CHI