Hơn 20 tỷ đồng giúp nông dân làm giàu

CHÂU TẤN |

(QNO) - Hội Nông dân tỉnh cho biết, từ năm 2012 đến nay, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã tín chấp cho hội viên vay vốn ưu đãi từ các nguồn khác nhau hơn 20 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn ưu đãi này, nhiều hộ nông dân mạnh dạn phát huy thế mạnh của mỗi vùng, đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đặc trưng... Trong 3 năm (2012 - 2014), Quảng Nam có gần 77 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 22% so với 3 năm trước đó. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 17,9% năm 2012 xuống còn hơn 13,9% năm 2014; góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 1.500 lao động, giúp đỡ vốn, cây, con giống và kiến thức kinh nghiệm sản xuất cho hơn 5.000 lượt hộ nông dân; giúp hơn 4.500 hộ nông dân thoát nghèo bền vững...

CHÂU TẤN