Hơn 20 tỷ đồng nâng cấp Nhà máy nước Tân An (Hiệp Đức)

PHÚC LÂM |

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước thị trấn Tân An (Hiệp Đức) vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Công trình do Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư với các hạng mục: trạm bơm cấp 1 và tuyến ống nước thô, trạm xử lý, nhà điều hành; bể chứa nước; đường công vụ và một số hạng mục khác. Công trình được thực hiện từ năm 2014 - 2017 với tổng mức đầu tư hơn 20,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguốn vốn của doanh nghiệp (10%) và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Dự án Nhà máy nước Tân An có công suất 1.000m3/ngày đêm. Khi hoàn thành sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch, ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nâng cao điều kiện sống bảo vệ môi trường và sức khỏe của nhân dân trong khu vực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

PHÚC LÂM