Hơn 20,3 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư hạ tầng miền núi

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Từ nguồn tăng thu thuế tài nguyên nước thủy điện năm 2014, UBND tỉnh vừa bổ sung hơn 20,3 tỷ đồng cho 7 huyện, để hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng theo quy định của UBND tỉnh.

Cụ thể, Phước Sơn là địa phương được hỗ trợ nhiều nhất (gần 8,7 tỷ đồng) từ thủy điện Đắk Mi; Đông Giang (gần 5,8 tỷ đồng) từ thủy điện A Vương, Sông Vàng, Sông Kôn, Za Hung;  Bắc Trà My (hơn 2,7 tỷ đồng)  và Nam Trà My (910 triệu đồng) từ thủy điện Sông Tranh 2; Nam Giang (hơn 1,2 tỷ đồng) từ thủy điện Sông Bung 4a; Tây Giang (996 triệu đồng) từ thủy điện A Vương và Nông Sơn (35 triệu đồng) từ thủy điện Khe Diên.

BẢO NGUYÊN