Hơn 20ha lúa hè thu cuối kênh bị chết do nắng nóng

VĂN PHIN |

Vụ hè thu năm nay huyện Núi Thành gieo sạ 3.600ha lúa. Hiện nay, lúa các trà sớm đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Đầu vụ, thời tiết nắng nóng kéo dài, cây lúa sinh trưởng và phát triển chậm. Trên các trà lúa sạ sớm đã xuất hiện các đối tượng sâu keo, bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại rải rác. Đặc biệt, do thời tiết nắng nóng, một số diện tích khó tưới, cuối kênh dọc sông Trường Giang bị nhiễm mặn… nên lúa chết khoảng 20ha tại các xã Tam Nghĩa, Tam Anh Bắc, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Giang, Tam Mỹ Đông...

VĂN PHIN