Hơn 22 tỷ đồng phát triển đất trồng lúa

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa bổ sung hơn 22 tỷ đồng cho 18 huyện, thành phố thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6 tháng đầu năm. Trong đó, hỗ trợ  hơn 11 tỷ đồng cho người sản xuất lúa; còn lại là hỗ trợ địa phương sản xuất lúa. Một số địa phương được hỗ trợ nhiều trong đợt này là Thăng Bình (gần 4,2 tỷ đồng), Điện Bàn (gần 2,7 tỷ đồng), Đại Lộc (gần 2,4 tỷ đồng), Núi Thành (hơn 2,2 tỷ đồng).

PHÚC LÂM