Hơn 22,6 tỷ đồng nâng cấp hồ chứa nước Hố Cái

LINH CHI |

Dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Hố Cái (xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) do UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 22,6 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh đồng ý phê duyệt, và được triển khai từ năm 2013 - 2015.

Theo đó, sẽ thực hiện sửa chữa, nâng cấp đập đất dài 187m; sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ; làm mới cửa vào cống, tháp cống và kéo dài cống về hạ lưu. Dự án hoàn hành sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 170ha đất canh tác lúa 2 vụ/năm thuộc xã Tam Mỹ Đông. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

LINH CHI