Hơn 25 tỷ đồng nâng cấp hồ chứa nước Thành Công

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Thành Công tại xã Tiên An (huyện Tiên Phước) do UBND huyện Tiên Phước làm chủ dự án. Tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ về an toàn hồ chứa nước. Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo an toàn hồ chứa nước Thành Công, góp phần tăng năng suất sản xuất nông nghiệp, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân vùng hưởng lợi, góp phần phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

BẢO NGUYÊN