Hơn 251 héc ta lúa đông xuân bị chuột cắn phá

MAI NHI |

(QNO) - Mặc dù cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương và nông dân đã nỗ lực triển khai hàng loạt biện pháp đối phó nhưng trong vòng 2 tuần trở lại đây chuột vẫn bùng phát, gây hại cục bộ nhiều cánh đồng lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh.

Theo ngành nông nghiệp Quảng Nam, tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có hơn 251ha lúa bị chuột cắn phá với tỷ lệ hại bình quân 2-5%, cá biệt nhiều vùng ở huyện Tiên Phước, Phú Ninh, Duy Xuyên lên đến 10%.

MAI NHI