Hơn 27 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thạch anh

T.LỘ |

UBND tỉnh vừa cho phép Công ty CP TNHH Khoáng sản Vững Phát thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thạch anh tại Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được (Thăng Bình).

Quy mô dự án có công suất chế biến 15.000 tấn/năm, với diện tích đất sử dụng hơn 37.000m2, tổng vốn đầu tư 27 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án khởi công vào cuối năm 2017 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 6.2018. Trong quá trình thực hiện dự án, UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP TNHH Khoáng sản Vững Phát chấp hành đúng chế độ báo cáo và chế độ thuế của Nhà nước, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt cho phép; chấp hành đúng các quy định của địa phương.

T.LỘ