Hơn 288 tỷ đồng mở rộng hệ thống cấp nước TP.Tam Kỳ

LÂM NGUYÊN |

UBND tỉnh  vừa phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng hệ thống cấp nước TP.Tam Kỳ, do Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam làm chủ đầu tư được thực hiện 2013-2016.

Tổng mức đầu tư cho dự án hơn 288 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA  gần 254 tỷ đồng (chiếm 83,03%), vốn đối ứng hơn 34 tỷ đồng (chiếm 11,97%);  với quy mô điều chỉnh: tuyến đường ống dẫn nước thô; công nghệ xử lý nước; hệ thống mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch.

LÂM NGUYÊN