Hơn 35 tỷ đồng xây dựng tuyến giao thông Bình Quý - Bình Phú

PHÚC LÂM |

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Bình Quý đi Bình Phú (Thăng Bình) do UBND huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện; được thực hiện trong 2 năm 2014-2015.

Công trình hoàn thành đảm bảo giao thông thông suốt giữa các xã trong huyện, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân địa phương.

PHÚC LÂM