Hơn 3.700 bao cát đắp đập tạm tại cửa sông Quảng Huế

QUỐC TUẤN |

Từ cuối tuần qua, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã tiến hành đắp đập tạm bằng bao cát tại cửa điều tiết nước ở sông Quảng Huế (huyện Đại Lộc) để làm giảm trữ lượng nước từ sông Vu Gia chảy qua sông Thu Bồn, qua đó tăng lượng nước chảy về phía hạ lưu, nhất là đập dâng An Trạch để cải thiện hoạt động cung cấp nước cho TP.Đà Nẵng vốn thường xuyên bị nhiễm mặn trong thời gian qua.

Theo đó, từ sự thống nhất của UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP.Đà Nẵng, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng sẽ dùng khoảng 3.700 bao cát để đắp đập tạm với cao trình đập bao cát đạt 3,2m và phấn đấu hoàn thành trong những ngày tới để góp phần đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho TP.Đà Nẵng.

QUỐC TUẤN