Hơn 400ha lúa ở miền núi ứng dụng mô hình canh tác SRI

M.NHI - A.ĐÔNG |

Hôm qua 14.11, Ban Chỉ đạo thực hiện dự án “Cải thiện an ninh lương thực cho các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại miền Trung Việt Nam giai đoạn 2” (gọi tắt là CAL-2) tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hoạt động ở tỉnh Quảng Nam năm 2017 và bàn kế hoạch triển khai năm 2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017 là năm thứ 2 và là vụ thứ 4 thực hiện giai đoạn 2 của dự án CAL-2 tại Quảng Nam. Ngoài những huyện đã triển khai trong giai đoạn 1 gồm Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, ở giai đoạn 2 dự án mở rộng thêm 3 huyện khác là Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức. Tổng diện tích ứng dụng mô hình hệ thống canh tác lúa cải tiến theo gói kỹ thuật SRI của các địa phương tham gia dự án trong năm 2017 là hơn 400ha với ít nhất 4.000 hộ nông dân tham gia. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nông dân ở các huyện thực hiện dự án đều tích cực ứng dụng và nhân rộng mô hình tại địa phương. Thực tế cho thấy, những ruộng lúa ứng dụng mô hình này có năng suất cao hơn so với trước đây người dân áp dụng phương thức sản xuất truyền thống khoảng 20 - 30%.

M.NHI - A.ĐÔNG