Hơn 4,6 tỷ đồng thực hiện Đề án Năng suất chất lượng giai đoạn 1

MỸ LINH |

(QNO) - Sáng nay 6.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban điều hành Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” (gọi tắt là Đề án Năng suất chất lượng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: M.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: M.L

Kết thúc giai đoạn 1 đề án (2012-2017), cùng với các lớp tập huấn đánh giá chứng nhận phù hợp, ký hợp đồng khảo sát tình hình năng suất, chất lượng của các doanh nghiệp; Ban điều hành đã tiến hành xem xét, hỗ trợ 10 doanh nghiệp đánh giá chứng nhận 34 sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hỗ trợ 1 tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189…

Đề án cũng triển khai hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng của các doanh nghiệp, đã hỗ trợ 17 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, 3 doanh nghiệp áp dụng VietGAP, 2 doanh nghiệp áp dụng 4 lượt công cụ cải tiến theo Kaizen 5S, hỗ trợ 4 doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiễm môi trường… Nguồn kinh phí thực hiện ở giai đoạn 1 mới chỉ hơn 4,6 tỷ đồng, trong tổng số hơn 18,7 tỷ đồng của đề án…

Những nội dung hỗ trợ trong đề án đã tác động tích cực, tạo ra những thay đổi lớn về nhận thức cũng như cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ… Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn, đối tượng có nhu cầu hỗ trợ lớn, nên mức hỗ trợ chưa đủ để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ mà chỉ mang tính động viên… Vấn đề này được Ban điều hành đề án đề xuất cải thiện nâng mức trong giai đoạn tới, kết hợp mở rộng ngành nghề hỗ trợ, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đạt được mục tiêu mà đề án hướng tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được của đề án trong giai đoạn 1. Đồng thời cần chú trọng thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; rà soát, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia vào đề án để góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

MỸ LINH