Hơn 48 tỷ đồng đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt xã Quế Cường

LINH CHI |

Dự án lò đốt rác thải sinh hoạt xã Quế Cường (huyện Quế Sơn) do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư vừa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng 2 lò đốt rác, công suất mỗi lò 2 tấn/giờ, đảm bảo quy mô xử lý rác thải 60 tấn/ngày đêm. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 48,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng, còn lại là vốn của doanh nghiệp. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2016 - 2018. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án sẽ xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, giải quyết lượng rác thải sinh hoạt, rác thải các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất và bệnh viện trên địa bàn huyện Quế Sơn, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, sức khỏe cho cộng đồng vùng dự án và ngăn ngừa dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Được biết trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu chứa và xử lý rác thải xã Quế Cường do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng.

LINH CHI