Hơn 49.000m2 đất nông nghiệp bị bồi lấp do ảnh hưởng dự án đường cao tốc

VĂN PHIN |

Ông Châu Ngọc Phúc - Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông (huyện Núi Thành) cho biết, do ảnh hưởng của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hiện tại trên địa bàn xã có 115 thửa với diện tích 49.235m2 đất nông nghiệp của nông dân thôn Đa Phú 2 bị ngập úng và bồi lấp không sản xuất được trong các vụ mùa 2015 - 2016. Ngoài ra, trong quá trình đổ đất, đơn vị thi công đường cao tốc làm bồi lấp các mương tiêu và mương tưới trên cánh đồng Đa Phú.

Cũng ảnh hưởng bởi việc thi công đường cao tốc, nhà ông Châu Ngọc Hảo (thôn Phú Quý 3) bị nứt tường; cống chui tại khu vực thôn Đa Phú 2 có mặt bằng đế cống thấp hơn cốt đường bê tông liên thôn 20cm, gây ảnh hưởng đến giao thông.

VĂN PHIN