Hơn 526 tỷ đồng cải thiện môi trường TP.Tam Kỳ

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Ngày 18.12, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng tiểu dự án thu gom, xử lý nước thải và thoát nước TP.Tam Kỳ do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư cho dự án hơn 526 tỷ đồng, từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách Nhà nước. Dự án được thực hiện từ  năm 2011 - 2016.

Dự án nhằm từng bước đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, cải thiện môi trường, giảm thiểu tình trạng ngập úng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các bệnh dịch có nguyên nhân từ việc nước thải bị ứ đọng và không được xử lý.

NGUYÊN BẢO