Hơn 75,3 tỷ đồng xây dựng 10km đường biên giới

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Ga Ri và xã A Xan, huyện Tây Giang (giai đoạn 1) do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng làm chủ đầu tư.

Công trình có tổng chiều dài tuyến 10km, với tổng mức đầu tư hơn 75,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, chương trình quản lý bảo vệ biên giới và ngân sách tỉnh được thực hiện từ năm 2014-2016. Công trình hoàn thành sẽ phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân các huyện, xã miền núi, biên giới; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ góp phần củng cố hạ tầng cơ sở phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

PHÚC LÂM