Hơn 780 tỷ đồng cấp điện cho 19.136 hộ ở 67 xã miền núi

T.LỘ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản kiến nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương đối với dự án cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo do Sở Công thương làm chủ đầu tư.

Theo đó, giai đoạn 2013 - 2020, toàn tỉnh sẽ đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho 19.136 hộ tại 67 xã thuộc các huyện Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My, với tổng nguồn vốn 780,59 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 85% (từ Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo), 15% còn lại từ nguồn vốn địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Mục tiêu của dự án là tạo động lực cho các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội.

T.LỘ