Hơn 800 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

PHÚC VIỆT |

Ông Nguyễn Cam - Chi Cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 18 nghìn cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Nhân “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” vừa qua, toàn tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 5.061 cơ sở thực phẩm, qua đó phát hiện 802 cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ 15,87% so với số cơ sở được kiểm tra. Qua đó, xử lý 134 cơ sở bằng các hình thức cảnh cáo (110 cơ sở), phạt tiền 24 cơ sở với hơn 43 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn thanh tra, kiểm tra còn buộc 83 cơ sở tiêu hủy sản phẩm và nhắc nhở 669 cơ sở.

Các cơ sở được kiểm tra vi phạm các nội dung chủ yếu như: chất lượng sản phẩm thực phẩm, điều kiện về con người, điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, quy định về sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…

PHÚC VIỆT