Hơn 88 tỷ đồng đầu tư các công trình cấp nước sạch

Q.VIỆT |

Chiều 12.9, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Xây dựng để giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 180 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 - 2020.

Báo cáo với đoàn giám sát, Sở Xây dựng cho biết, trong hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 180, tỉnh đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư nhà máy nước BOO Phú Ninh với công suất 50 nghìn m3/ngày đêm; nâng công suất nhà máy nước Hà Lam thêm 5 nghìn m3/ngày đêm và mở rộng mạng lưới cấp nước tại các địa phương Núi Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn với chiều dài đường ống cấp nước tăng thêm 280km, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho 50 nghìn người dân. Tổng vốn đầu tư thực hiện các dự án nước sạch thời gian qua hơn 88 tỷ đồng, trong đó vốn doanh nghiệp đầu tư 51,5 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của tỉnh 11,65 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của huyện gần 25 tỷ đồng... Theo đánh giá tại buổi làm việc, cơ chế khuyến khích đầu tư các công trình cấp nước sạch đã tạo lực phát triển hạ tầng cấp nước trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Q.VIỆT