Hợp tác xã Duy Phước kỷ niệm 40 năm thành lập

MỸ DUNG |

Sáng 24.10, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Duy Phước (Duy Xuyên) tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (27.10).

Xã Duy Phước là địa phương thành lập HTX nông nghiệp đầu tiên ở huyện Duy Xuyên, hình thành 21 đội sản xuất cơ bản, 9 đội chuyên sản xuất cây lác, cây đay, chăn nuôi heo, trâu bò; ngành nghề gồm dệt chiếu, làm gạch, ngói, mộc, nề; lâm nghiệp có trồng cây phòng hộ ven sông. Giai đoạn 2012-2015, HTX Nông nghiệp Duy Phước đã đầu tư nâng cấp hơn 11,5km kênh mương, đến nay gần 20km đã được bê tông hóa, đạt hơn 80% theo tiêu chí nông thôn mới. Năm 2017, HTX tiếp tục đầu tư xây dựng mới trạm bơm 19.5 với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng; đầu tư hệ thống điện cho các cánh đồng với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng. Đến nay HTX có tổng số 3.490 cổ phần, với gần 3.000 xã viên.

MỸ DUNG