Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn về sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp

T.LỘ |

Ngày 16.3, tại Tam Kỳ, Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam phối hợp với Sở Công Thương tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng ISO 14001:2015 vào trong doanh nghiệp”. Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Dự án đào tạo sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải cho các doanh nghiệp tại Việt Nam” ở giai đoạn 2 do Tập đoàn Dow tài trợ cho gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua khóa đào tạo, các doanh nghiệp vừa và nhỏ được Tập đoàn Dow chia sẻ, nâng cao nhận thức về những lợi ích của sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải như: cải thiện được sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp; giảm các rủi ro mà doanh nghiệp có thể phải hứng chịu, đặc biệt về mặt pháp lý; nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp; tăng cường các điều kiện để đảm bảo sức khỏe và an toàn của người lao động… Áp dụng ISO 14001: 2015 trong doanh nghiệp nhằm hướng đến phát triển bền vững thông qua việc giảm thiểu chất thải, sử dụng tiết kiệm năng lượng và sử dụng vật liệu mới thân thiện môi trường. Các hoạt động này sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp hành động và tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, mang lại lợi ích cho chính doanh nghiệp và xã hội.

T.LỘ