Hướng đến nuôi thủy sản tập trung, bền vững

N.Q.Việt |

Chiều 28.10, UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở NN&PTNT về Chương trình nuôi thủy sản nước ngọt đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn Quảng Nam.

Theo Sở NN&PTNT, hiện tổng diện tích nuôi thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh là 5.000ha, trong đó diện tích tại các hồ chứa là 4.000ha, các ao nuôi nhỏ khoảng 1.000ha. Nghề nuôi thủy sản nước ngọt chưa tương xứng với tiềm năng khi sản lượng mỗi năm chỉ đạt 5.000 – 6.000 tấn. Theo định hướng của ngành chức năng, việc phát triển nuôi thủy sản nước ngọt cần theo hướng sản xuất an toàn, bền vững; phục vụ xuất khẩu, giải quyết việc làm, tận dụng lợi thế, tăng thu nhập cho người dân. Theo đó, đến năm 2015, diện tích nuôi thủy sản nước ngọt sẽ tăng 13% so với năm 2013 với khoảng 6.000ha; sản lượng ước đạt khoảng 9.800 tấn. Đến năm 2020, tổng diện tích sẽ được nâng lên 6.500ha; sản lượng ước đạt 18.400 tấn… Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng để thực hiện tốt chương trình này, cùng với việc quy hoạch cụ thể vùng nuôi tập trung, cần ban hành các cơ chế thiết thực, khuyến khích các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư nuôi hiệu quả. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang cho rằng, về quy hoạch, ngành nông nghiệp cần bổ sung thêm vào quỹ diện tích nuôi thủy sản các khu vực sông thuận lợi; các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư cần được tiến hành đồng bộ và sát thực, nhất là đối với các địa phương miền núi; đồng thời chú trọng thị trường tiêu thụ, hỗ trợ giống, quy trình nuôi và trình tự đầu tư sản xuất...

N.Q.Việt