Huy động vốn và cho vay tăng trưởng mạnh

T.D |

Tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, tính đến cuối tháng 7.2017, tổng vốn huy động đạt khoảng 40.951,79 tỷ đồng, tăng 1,24% so với đầu tháng và tăng 16,61% so với đầu năm. Khối ngân hàng thương mại nhà nước chiếm vị trí “quán quân” với 58,44%/tổng nguồn và ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 39,56% và ngân hàng nước ngoài (kể cả liên doanh) chỉ chiếm chưa tới 1% trên tổng nguồn vốn huy động. Chiếm tỷ lệ cao trên tổng nguồn là tiền gửi tiết kiệm từ dân cư khoảng 29.979,86 tỷ đồng (73,21% tổng nguồn vốn huy động).

Cho vay cũng tăng trưởng mạnh. Tính đến cuối tháng 7.2017, dư nợ đạt 47.259,85 tỷ đồng, tăng 0,67% so với tháng trước và tăng 8,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ ngắn hạn ước đạt hơn 23.146 tỷ đồng, tăng 0,89% so đầu tháng và tăng 10,85% so đầu năm, dư nợ cho vay trung dài hạn ước đạt 24.113,82 tỷ đồng, tăng 0,46% so với đầu tháng và 6,34% so với đầu năm. Nợ xấu hiện khoảng 427,1 tỷ đồng, chiếm 0,9%. Nhiều nhất là ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 68,62%, ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 30,34%, ngân hàng chính sách - xã hội chiếm 0,91% và các quỹ tín dụng nhân dân chiếm 0,13%.

T.D