Kết nối đông tây…

TÙY PHONG |

Ông Nguyễn Công Dũng, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết thị trấn Nam Phước sẽ được xây dựng thành đô thị động lực, phát triển thương mại, công nghiệp, kết nối chuỗi du lịch từ đông sang tây.

Duy Xuyên có đủ cơ hội, tiềm năng, lợi thế để hoạch định bền vững cho tương lai bằng con đường du lịch. Tiềm năng phục vụ du lịch của nông - công nghiệp rất dồi dào. Hiện thực hóa những ý tưởng này thành cơ hội phát triển giữa lúc nguồn lực địa phương hạn hẹp là trở lực lớn nhất của địa phương hiện nay. “Nhưng, chính quyền sẽ kiên trì đến năm 2020 sẽ phát triển mạnh thương mại, dịch vụ và du lịch, để tất cả người dân đều có thể thụ hưởng từ di sản địa phương” - ông Dũng khẳng định như vậy. Hiện tất cả dự án, chương trình và định hướng phát triển cũng như kiến thiết thị tứ, thị trấn cũng nhằm phục vụ cho nền “kinh tế xanh”. Mỹ Sơn đang có dự án của Nam Quảng Nam khoảng 170ha với tổng vốn đầu tư trên 4.000 tỷ đồng. Một khi cầu Cửa Đại và đường dẫn hoàn thành, các doanh nghiệp đầu tư vào dự án du lịch cao cấp ven biển sẽ tạo động lực kết nối với các điểm đến mà địa phương đang thực hiện. Một trong những thế mạnh đã làm nên bản sắc địa phương chính là làng nghề. Nhưng hiện tại, hoạt động làng nghề khó khăn vì thiếu đầu ra cũng như dịch vụ du lịch còn non yếu. Chính quyền đã hoạch định tạo ra các chuỗi du lịch, phát triển thêm sản phẩm, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư tại khu vực Mỹ Sơn hoành tráng hơn nữa chứ không thể nhỏ lẻ như hiện nay. Sẽ xây dựng những sản phẩm du lịch khách cần mà nơi khác không có để tạo sự khác biệt cho vùng đất di sản.

thị trấn Nam Phước hiện nay. ảnh: T.D
thị trấn Nam Phước hiện nay. Ảnh: T.D

Quy hoạch trung tâm thị trấn Nam Phước, kể cả khu phố chợ đã được đặt ra từ 10 năm trước. Nhưng quá nhiều khó khăn nên vẫn chưa thể hoàn chỉnh và triển khai các dự án khác. Giờ đây, quy hoạch đã hoàn thành, với tổng diện tích 80ha, trong đó khu phố chợ thị trấn Nam Phước đã xây xong. Mục tiêu lớn nhất là bố trí lại chợ Nam Phước trở thành một trong những chợ đầu mối lớn của huyện và của cả Quảng Nam. Nếu thực hiện đúng như quy hoạch sẽ tạo đà phát triển nhanh chóng cho thị trấn trong tương lai, trước hết là khu vực trung tâm. Quan điểm của chính quyền là lấy nguồn thu quỹ đất tại chỗ để đầu tư, phát triển, kiến thiết kết cấu hạ tầng thị trấn, phát triển đô thị để thị trấn có thể mang bộ mặt khang trang hơn. Đô thị này sẽ được đầu tư theo hướng dần tăng tỷ trọng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, xây dựng thương mại và dịch vụ với tăng trưởng kinh tế cao hơn. Vận động khuyến khích khích chiều sâu, các lĩnh vực không gây ô nhiễm, đổi mới công nghệ. Ngoài ra, sẽ phát triển dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa hành khách, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với nông thôn mới bằng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từng bước giảm dần số hộ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang đất chuyên dùng, đất dân cư và thực hiện các dự án dãn dân.

Sự đồng thuận của đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đã tạo quyết tâm xây dựng nên một đô thị năng động, thay đổi bộ mặt thị trấn hiện thời. Chưa thể khẳng định sẽ xây dựng nên một thị trấn tầm cỡ thì phải cần vốn đầu tư nhất định, nhưng sự năng động là điều chắc chắn trong tương lai. Huyện cũng đã xây dựng khu phố chợ trên 250 tỷ đồng. Đây là nỗ lực lớn của huyện trong điều kiện kinh phí khó khăn. Ngoài ra, sẽ tiếp tục một số dự án khác, kiến tạo phát triển để làm thay đổi bộ mặt thị trấn. Nam Phước sẽ được xây dựng trở thành đô thị loại IV, kết nối chuỗi du lịch từ đông sang tây. Trung tâm thị trấn Nam Phước sẽ tiếp tục mở rộng thêm nữa, không chỉ là đô thị loại IV mà còn có thể là một thị xã trong tương lai.

TÙY PHONG