Kêu gọi FDI đầu tư 6 dự án nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

BẢO NGUYÊN |

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Nam có 6 dự án mới ưu tiên kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài FPT vào nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. Đó là các dự án: Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản tại Tam Quang (Núi Thành) trên diện tích 12,5ha, với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD. Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản tại Duy Nghĩa (Duy Xuyên) diện tích 6ha, vốn đầu tư 10 triệu USD; Xây dựng cơ sở thuần dưỡng thủy sản bố mẹ, sản xuất giống thủy sản nước mặn, lợ tại Thăng Bình với diện tích 14,5ha, vốn đầu tư 5 triệu USD; Xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ cho các cơ sở đóng, sửa tàu cá trên địa bàn tỉnh (thực hiện tại huyện Núi Thành), diện tích 10ha, vốn đầu tư 50 triệu USD; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (thực hiện tại Phú Ninh và Tam Kỳ) trên diện tích khoảng 180 - 200ha, vốn đầu tư 100 triệu USD; Chăn nuôi bò tập trung công nghệ cao và chế biến các sản phẩm liên quan (thực hiện tại Đại Lộc) trên diện tích 450ha với vốn đầu tư 150 triệu USD.

Được biết, Quảng Nam hiện có 7 dự án FDI đang triển khai trong ngành NN&PTNT. Bao gồm: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, gia súc và gia cầm; Nhà máy chế biến gỗ; Trại chăn nuôi heo nái sinh sản siêu nạc; Nhà máy chế biến gỗ Shaiyo Triple A; Chăn nuôi heo nái sinh sản siêu nạc Thái Việt; Nhà máy sản xuất bột mì, mì ăn liền, bún gạo, thức ăn gia súc và thủy sản; Sản xuất lưới lồng Chochin và các loại lưới khác phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

BẢO NGUYÊN