Khách hàng bị thiệt hại vì bão số 10 sẽ được miễn, giảm lãi vay

T.D |

Tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố xem xét tìm biện pháp hỗ trợ cho khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Các tổ chức tín dụng sẽ xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng vay vốn. Đồng thời xem xét cho khách hàng được vay vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng phải kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để được xem xét xử lý.

Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung – Tây Nguyên, ước tính thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra khoảng 5.000 tỷ đồng.

T.D