Khách tham quan Mỹ Sơn tăng 24%

    HOÀNG THƠ |

(QNO) - Ông Nguyễn Công Hường, Trưởng Ban quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn cho biết, đến ngày 31.3, có gần 91.660 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 67.796 lượt khách quốc tế, chiếm tỷ lệ 73%, doanh thu hơn 7,6 tỷ đồng.

Ban quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn đang nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch; chủ động triển khai phương án phòng, chống cháy rừng Mỹ Sơn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo tồn, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường giáo dục bảo vệ di sản văn hóa trong học đường và triển khai kế hoạch hoạt động kỷ niệm 15 năm Mỹ Sơn được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

    HOÀNG THƠ