Khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm làng nghề

MAI NHI - QUANG GIÁC |

Sáng qua 28.11, Sở Kế hoạch & đầu tư phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm làng nghề với quy mô 30 gian hàng đến từ 7 địa phương, gồm: Hiệp Đức, Thăng Bình, Điện Bàn, Đông Giang, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Hội An. Hội chợ lần này chủ yếu giới thiệu các sản phẩm như nước mắm, chiếu cói, bánh kẹo, chổi đót, hương trầm, mây tre đan, tơ lụa, gốm đỏ, gỗ mỹ nghệ, hàng may mặc..., kéo dài đến hết ngày 2.12.

Được biết, đây là năm thứ 2 huyện Duy Xuyên cùng Sở Kế hoạch & đầu tư phối hợp tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm làng nghề theo dự án “Phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép giới” do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ.

MAI NHI - QUANG GIÁC