Khai trương hệ thống thông quan tự động

T.D |

Ngày 19.5, Cục Hải quan Quảng Nam đã chính thức triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tại cả 3 Chi cục Hải quan trên địa bàn, gồm Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn), Cảng Kỳ Hà (Núi Thành) và Cửa khẩu Nam Giang.

Hiện có hơn 70 doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã đăng ký tham gia thông quan tự động theo hệ thống này. Đến nay, VNACCS/VCIS đã triển khai chính thức tại hơn 100 điểm làm thủ tục hải quan thuộc 13 Cục Hải quan tỉnh, thành phố với số lượng gần 300 nghìn tờ khai thực hiện trên hệ thống này. Theo kế hoạch, đến hết tháng 6.2014, VNACCS/VCIS sẽ chính thức vận hành trong toàn ngành hải quan.

T.D