Khẩn trương bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc

VĂN PHIN |

Huyện Núi Thành hiện còn 1,9/30,7km chưa bàn giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong đó có 102 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và 10 hộ chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ; 48 hộ nhận suất đầu tư hạ tầng có phương án được phê duyệt chưa nhận tiền, 5 hộ nhận suất đầu tư hạ tầng chưa lập phương án, 5/8 khu dân cư chưa hoàn thành thủ tục và chưa giao đất cho các hộ thuộc diện nhận suất đầu tư hạ tầng; 10/17 vị trí giao chéo đường dây điện trung, hạ thế chưa được di dời...

Để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kịp tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ và UBND tỉnh, huyện Núi Thành đang tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn, thư kiến nghị, khiếu nại còn tồn đọng, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, vận động đến từng hộ nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng; phấn đấu hoàn thành dứt điểm việc bàn giao mặt bằng dự án trước ngày 31.3.2016.

VĂN PHIN