Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế hợp tác

NGUYỄN DƯƠNG |

Hôm qua 3.7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày HTX quốc tế (5.7); hội nghị HTX điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Nam lần thứ VI; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”; sơ kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.500 tổ hợp tác, 160 HTX và 1 Liên hiệp HTX; trong đó có 126 HTX nông nghiệp, 11 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 11 HTX giao thông vận tải… Về cơ bản, các HTX đã tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế thành viên, từng bước khắc phục những mặt yếu kém của kinh tế hộ về: vốn, công cụ, kỹ thuật, kinh nghiệm, hỗ trợ nông dân hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh… Nhiều HTX còn mở thêm các ngành nghề phục vụ thiết thực cho lợi ích kinh tế thành viên và lợi ích cộng đồng như: dịch vụ thu gom rác thải, giết mổ gia súc tập trung, cung ứng điện, thủy lợi hóa đất màu, nước sinh hoạt… Điển hình như các HTX Đại Hiệp (Đại Lộc); Điện Quang, Điện Ngọc I (Điện Bàn); Duy Sơn II (Duy Xuyên), Bình An 2 (Thăng Bình)…

Dịp này, Liên minh HTX trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” cho 46 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế tập thể khu vực. Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu khu vực duyên hải miền Trung” cho HTX Đại Hiệp, tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân. UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc phát triển kinh tế tập thể.

NGUYỄN DƯƠNG